ΙΕΚ ΔΟΜΗ

Τα ΙΕΚ είναι δημόσια ή ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Στην Ελλάδα τα οποία ιδρύθηκαν το 1992.

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) έχουν σκοπό την παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους Γυμνασίου και Λυκείου. Η λειτουργία των Δημοσίων ΙΕΚ εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, με κύρια αρμοδιότητα τη διαμόρφωση και την εποπτεία του εκπαιδευτικού τους πλαισίου.

Το σύστημα πιστοποίησης της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης των ΙΕΚ εφαρμόζεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π). Στην αρμοδιότητα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανήκει, επίσης, ο καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των ΙΕΚ.

Το σύνολο της διαχείρισης των εκπαιδευτών, της υλικοτεχνικής υποδομής των ΙΕΚ και του εκπτωτικού δελτίου ειδικού εισιτηρίου των καταρτιζόμενων (πάσο), έχει ανατεθεί στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ., με εθνική χρηματοδότηση. Η επιδότηση της επιταγής αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης (voucher) και της πρακτικής άσκησης των αποφοίτων, συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο.

Από τις 30.6.2013, τα Δημόσια ΙΕΚ μεταφέρονται στις Περιφέρειες. Η αρμοδιότητα της οργάνωσης και λειτουργίας τους θα ανήκει στις Περιφέρειες, ενώ η αρμοδιότητα διαμόρφωσης και εποπτείας του εκπαιδευτικού τους πλαισίου παραμένει στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.

Η κατάρτιση στα Δημόσια ΙΕΚ πραγματοποιείται, τόσο στους χώρους όπου αυτά στεγάζονται (σχολικές μονάδες ή ενοικιαζόμενα κτίρια που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις), όσο και σε νοσοκομεία, παιδικούς σταθμούς, τράπεζες, ιδιωτικές επιχειρήσεις και αλλού.

Μπορείς να εγγραφείς σε ΙΕΚ αν είσαι απόφοιτος:
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ)
ΣΕΚ
ΙΕΚ
Τμήματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

• Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για την εγγραφή και φοίτηση στα ΙΕΚ.
• Υπάρχουν τα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΔΙΕΚ), το ΙΕΚ της Σιβιτανιδείου Σχολής, τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ, τα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού, το ΙΕΚ του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και πολλά ιδιωτικά ΙΕΚ, τα οποία αδειοδοτούνται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ποια είναι η διάρκεια των σπουδών στα ΙΕΚ;
Η φοίτηση στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) έχει διάρκεια 5 εξάμηνα
4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης (1200 ώρες)
1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας (1050 ώρες) μπορεί να αρχίζει κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.
Στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Δ.Ι.Ε.Κ.) η φοίτηση παρέχεται δωρεάν.